TP | BANDUNGTV | DERI FIRMAN | Pikeun Mapag Peuting Bagantina Taun Islam Tanggal Hiji Muharram Sarebu Opat Ratus Opat Puluh Dua Hijriyah, Masjid Salamah Al-Ibrahim Rukun Gawe Jeung Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Bandung Raya, Ngalakonan Mangpirang Kagiatan Kalawan Jejer Islami, Kawas Lomba Adan Jeung Nalar Al-Quran. Eta Pasanggiri Atawa Lomba Anu Dicawiskeun Keur Barudak Teh, Ditaratas Pikeun Numuwuhkeun Kaimanan Sarta Katakwaan Ti Bubudak, Turta Sangkan Barudak Bisa Nalar Ayat-Ayat Suci Al- Quran.