Ngawitan Ping 7 Juli 2020, Tangara Pasundan Bade Dieuyeuban Ku Tayangan “Nyiar Luang Tina Daluang”. Sadaya Pamiarsa Tiasa Naroskeun, Ngeuyeuban, Ngadugikeun Kamandang, Sagala Rupi Perkawis Nu Aya Patalina Sareng Kabudayaan Sunda. Upamina Wae Basa, Sastra, Sajarah, Sareng SajabinaProgram Talkshow Baru dina Pidangan Segmen Tangara Pasundan. Dugikeun Wae Patarosan Teh Ka Redaksi Bandung Tv, Jalan Pacuan Kuda Nomer 63, Arcamanik Endah, Kota Bandung. Tiasa Oge Nelepon Dina Waktos Acara Tangara Pasundan (022-7214040), DM Ka Instagram @Bandungtv38, Atanapi E-Mail News@Bandungtv.Tv.