| TP | BANDUNGTV | ASTRI CAHYANI | Hujan Ngecrek Anu Karandapan Salila Tilu Poe Katompernakeun, Ngalantarankeun Lamping Panahan Wangunan Sakola Rempag, Anu Pernahna Di Desa Baginda, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Poe Senen Pasosore. Dina Emprona, Warga Di Sabudeureunana Ngarasa Lewang, Lantaran Eta Wangunan Sakola Teh, Dierong Bakal Rugrug.