TP | BANDUNGTV | ELBY NOPITRI | Nya kawas kitu kaayaan dua rohang kelas SD Negeri Nanjung dua jeung tilu, anu ruksak parna. Eta dua rohang kelas teh, geus lila teu dipake alatan ruksak parna. Korsi tur mejana ge rarusak, alatan teu dipake.
Siswa kapaksa ngalakonan kagiatan diajar kalawan bagilir jeung siswa sejenna. Pangna kitu, pihak sakola ngarsa lewang eta wangunan bakal rugrug samangsa-mangsa tur ninggang siswa anu keur meumeujeuhna dialajar di jero kelas.