TP | BANDUNGTV | ELBY NOPITRI | Minangka tarekah pikeun numpes kalewang masarakat kana panarajang musibah lini susulan satutas lini anu karandapan di selat Sunda tanggal dua Agustus 2019 nu anyar kaliwat, PUI sains jeung teknologi kegempaan institut teknologi Bandung babarengan jeung sababaraha instansi ngokolakeun diskusi terbuka ngaguar ngeunaan musibah lini selat Sunda tur implikasina, di auditorium balai kota Bandung, poe sabtu beurang. Dina eta diskusi anu diluuhan ku mangpirang ahli, kawas pakar seismologi, pakar geodesi gempa bumi, pakar geologi gempa bumi, pakar geofisika gempa bumi, sarta panalungtik p-p-m-b ITB, diguar kalawan jentre kasang tukang lini di selat Sunda katut implikasina, kaasup kasiapsiagaan sawatara lelewek anu rawan potensi musibah lini.