TP| BANDUNGTV | DERI FIRMAN | Patani di desa Kertasari, kabupaten Bandung, nandangan rugi tepi ka mangmiliyar-miliyar. Teu kurang ti dua puluh lima hektar lahan tatanen patani ngahgar balukar usum halodo panjang. Karereaan patani di eta lelewek melak bawang, engkol, wortel jeung kumeli. Patani anu ilaharna ngajual kalawan harga sapuluh rebu, kiwari ukur payu tilu rebu sakilo. Eta kaayaan teh karandapan alatan nyirorotna kualitas sayur anu kapangaruhan ku usum halodo panjang anu narajang eta lelewek.