TP | BANDUNGTV | DERI FIRMAN | Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, umajak ka sakumna kaom milenial, sangkan leuwih wijak nalika ngagunakeun internet sarta media sosial. Pangna kitu, ayeuna, rea warta bohong atawa hoax anu sumebar di papada masarakat, anu dierong nguniangkeun mangpirang pasualan.