TP | BANDUNGTV | DERI FIRMAN | Nya kawas kitu kaayaan warga di dua lembur, desa Jayagiri, kecamatan Sindangbarang, kabupaten Cianjur. Teu kurang ti 1.500 kepala kulawarga, seuseuteun cai beresih balukar usum halodo anu karandapan ti saprak dua bulan katompernakeun. Usum halodo ngalantarankeun sumur di imah warga saat. Ku kituna warga marake cai ti walungan cikalapa. Eta cai anu ngamalir di walungan cikalapa teh jadi hiji-hijina sumber cai anu biasa dipake warga pikeun nyumponan kabutuhan sapopoe kawas mandi, nyeuseuh, inumeun jeung masak, sanajan caina mimiti kiruh.