TP | BANDUNGTV | IWAN M RIDWAN | Direktur Jendral Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Bambang Satrio Lelono nembrakeun, konci kamajuan nagara nya eta nyiptakeun sumber daya manusa atawa sdm anu boga kaparigelan husus sarea-reana. Eta hal teh bakal ngarojong tumuwuhna ekonomi Indonesia. Ku kituna, kementerian tenaga kerja boga kawijakan ngawewegan kualitas jeung akses ngaliwatan rukun gawe jeung kementerian perindustrian. Pihakna oge nargetkeun, taun ieu mampuh nyiptakeun 526 rebu 189 tenaga terampil di sakuliah Indonesia. Omber pelatihanana gumantung kana standar kompetensi anu dipibutuh.