TP | BANDUNGTV | ELBY NOPITRI | kiwari, kaayaan rohang kelas di s-d negeri papak manggu, desa cibodas, kecamatan pasir jambu, kabupaten bandung, matak pikalewangeun. pangna kitu, hateup eta rohang kelas teh meh-mehan rugrug, tepi ka kapaksa dijodang make awi dua leunjeur. eta wangunan teh dierong ngancem kasalametan siswa.