TP | Bandung TV | Deri Firman | Dina taun dua rebu salapan belas, PT. KAI boga rarancang bakal ngaktifkeun deui operasional sajumlahing rel kareta di Jawa Barat salah sahijina jurusan Bandung-Ciwidey, minangka tarekah pikeun narojong sektor pariwisata ku cara nyayagakeun aksesibilitas muru ka lelewek pariwisata sarta dipiharep mampuh ngurangan macet di jalur wisata Bandung tebeh kidul. Kaayaan erel anu kiwari geus dicor dumeh geus lila teu digunakeun, ayeuna robah fungsi jadi akses jalan sarta diadegan paimahan warga. Ku kituna, eta jalur rel kareta anu diadegan imah warga, kudu dibeberes samemehna. Ceuk salah saurang warga, firmansyah, dirina sapuk upama eta rel kareta bakal dipake deui sakumaha mistina. Tapi, dirina miharep, pamarentah masrahkeun duit gaganti ka warga anu imahna digusur keur ngaktifkeun deui operasional kareta jurusan Bandung-Ciwidey.