TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN | Masarakat kampung leles, desa sukaresmi, kecamatan Cisaat, kabupaten Sukabumi, ngabageakeun kalawan hade pamasrahan bantuan nyieun sumur bor pikeun sarana cai beresih, ti palang merah Indonesia kabupaten sukabumi. Sajumlahing warga diwewegan ku relawan PMI, sareundeuk saigel ngawangun instalasi cai beresih sumur