TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN | Dua ratus genep urang atlet kontingen Sumedang, bakal tandang dina prakprakan Porda katilu belas Jawa Barat, bulan Oktober nu bakal datang. Eta sakumna atlet teh diistrenan langsung ku bupati Sumedang. Koni Sumedang ngincer posisi 12 besar, kalawan cangkingan 17 emas. Koni Sumedang bakal ngeprikeun 206 atlet, 78 official, turta 63 panitia, kalawan jumlah kontingen 347 urang. Lian ti kitu, koni Sumedang nyayagakeun bonus duit 20 juta pikeun atlet anu nyangking emas.