TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | Salah saurang nonoman asal cilacap leuleumpangan ngurilingan indonesia. watimin mimiti badarat tanggal tujuh belas agustus taun dua rebu genep belas. samemeh nepi di kota cimahi, dirina ngajugjug ja sababaraha daerah di sakuliah indonesia. eta lampah disorang minangka wangun kahaat dirina ka n-k-r-i tur minangka nazar dumeh bapana anu samemehna gering parna, ayeuna geus cageur.