TP | BANDUNG TV | ASTRI cAHYANI mapag poean lebaran haji, rea padagang anu natawarkeun mangpirang sato keur dijual ancokeuneun dikurbankeun. tapi, leuwih hade, upama warga anu boga karep meuli sato kurban, leuwih iatna nalika milihan sato kurbaneun. ulah tepi ka kairut ku wangun sato kurban, tapi kudu jinek sehat tur merenah keur dikurbankeun.