TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Mangpuluh-puluh warga nu tarumpak motor anu ngalalar ka pasimpangan jalan baru pramuka, kabupaten Cianjur, kajiret dina operasi zebra 2017, anu dilakonan ku satuan lalu lintas, Polres Cianjur. Eta warga nu narumpak kendaraan teh ilaharna teu mawa surat kalengkepan kendaraan, sarta teu make helm. Anu matak lucu, lian ti ditilang, eta okneum warga anu ngarempak aturan lalu lintas teh dibere helm anu dibagikeun ku satlantas Polres Cianjur kalawan gratis. Dirina oge dipapagahan ku mangpuluh-puluh polisi cilik. Karereanana, eta warga nu ngararempak aturan lalu lintas teh nyarumputkeun pasemon dumeh era nalika disorot kamera.