TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | Enggoning mapag Hari Kesehatan Nasional anu dipieling tanggal 12 November 2017, turta pikeun ngaronjatkeun kasehatan masarakat, Kimia Farma ngaliwatan klinik pratama ngalakonan senam sehat turta pamariksaan kasehatan gratis, anu diiluan teu kurang ti saratus urang warga di Jalan Dokter Muwardi Bay Pass Cianjur. Eta hal teh dilakonan minangka panggero ka sakumna masarakat Cianjur sangkan hirup sehat.