TP | BANDUNG TV | GIA NOVIANDI | Eta hal teh diebrehkeun ku kepala dinas lingkungan hidup asep kusumah, anu sababaraha waktu katompernakeun ngaluuhan rapat di kementerian kemaritiman di Jakarta.Saestuna pihak kementerian kemaritiman, ngarojong program citarum bestari anu museur kana prakprakan memeres runtah sarta sedimentasi di walungan citarum sarta sawatara anak sungaina.Hanjakalna, eta program teh ukur mampuh ngungkulan pasualan runtah anu remen ngagugunung di walungan citarum.Ari prakprakan ngungkulan limbah insdustri, dierong henteu efektif. Pangna kitu, masih rea pihak pausahaan anu miceun limbah industri tan disaring samemehna ka walungan.