TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN | Pikeun ngarojong program pamarentah puseur enggoning ngaronjatkeun kasehatan masarakat ngaliwatan program gerakan masarakat hidup sehat atawa Germas, Pamarentah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Dinas Kesehatan nanda komitmen gerakan masyarakat hidup sehat atawa germas taun 2017, anu diwewegan ku wawakil SKPD katut kepala daerah dina hambalan kabupaten jeung kota sa-Jawa Barat, di salasahiji hotel bintang di kota Bandung, poe Rebo beurang.