TP | BANDUNGTV | DERI FIRMAN | Pamarentah Kota Bandung Ngaresmikeun Jenglengan Taman Kandaga Puspa, Anu Diwewegan Ku Walungan Kabut, Di Jalan Cisangkuy, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Unikna, Cai Nu Ngamalirna Ngepulkeun Haseup Jieunan Anu Seungit Tur Matak Seger. Eta Walungan Kabut Teh, Dierong Mampuh Nambahan Ajen Estetika Kota Bandung, Tur Nambahan Ruang Terbuka Hijau Ancokeuneun Masarakat.