TP | BANDUNGTV | DERI FIRMAN| Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Ngageuing Ka Masarakat Anu Mondah Omnibuslaw, UndangUndang Cipta Kerja, Sangkan Nyorang Jalur Uji Materi Atawa Judisial Review, Ka Mahkamah Konstitusi Batan Kudu Ngalakonan Aksi Unjuk Rasa. Pangna Kitu Teh Sangkan Bisa Nyinglar Sumebarna Covid19, Anu Kiwari Kasus Positifna Beuki Ngaronjat.