TP | BANDUNGTV | Lembaga Pemasyarakatan Lain Tempat Ngadakwa, Tapi Wadah Pikeun Memenah Diri Tur Ngahasilkeun Karya Positif Anu Mang Faat. Salah Satunya Adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Dua A Bandung, Anu Diwewegan Ku Mangpirang Program Kemandirian. Dina Eta Program Teh Para Warga Binaan Wanoja, Dipaing Pikeun Ngahasilkeun Mangpirang Karya Anu Nyongcolang Tur Boga Ajen Ekonomi Kawas Lukisan, Budidaya Tanaman, Salon Jeung Kamonesan Unak Anik Tina Lawon Perca.