TP | BANDUNGTV | Eta Kelompok Nu Mihaat Bandung Lingkungan Bakti Siliwangi, Umajak Masarakat Kota Bandung, Sangkan Kedal Jangji Ngajaga Bandung, Ulah Tepi Ka Miceun Runtah Sagawayah. Warga Ge Diajak Sangkan Nanda Tur Cap Leungeun, Minangka Bukti Kahaat Ka Bandung. Eta Kelompok Teh Umajak Ka Gubernur Jeung Walikota, Sangkan Kedal Jangji Tur Nanda Keur Ngarojong Bandung Beresih Tina Runtah.