TP | BANDUNGTV | IWAN M. RIDWAN | Mangratus-ratus mahasiswa turta masarakat anu kebeungkeut dina sorban Papua ngadeugdeug ka kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, atawa PBHI di jalan batik halus kota Bandung, poe kemis pasosore. Eta nu arunjuk rasa ngerong, PBHI milu ngahihileudan kaayaan kiwari lantaran aya di satukangeun aksi demo mahasiwa Papua di Bandung. Eta mahasiswa ngadongsok PBHI teu milu campur jeung ngiruhan suasana, lantaran eta hal teh dipikalewang bisa ngagejed kondusivitas masarakat Jawa Barat, utamana kota Bandung. Dina orasina, nu arunjuk rasa nandeskeun, kota Bandung jeung Jawa Barat teu weleh muka diri tur narima sagala pangrobeda. Buktina, rea mahasiswa, boh ti luar provinsi boh luareun pulo Jawa, anu nyuprih elmu di sajumlahing paguron luhur di kota Bandung. Eta hal teh nandakeun yen Jawa Barat, utamana kota Bandung, aman pikeun nu daratang. Ku kituna, dina eta aksi damey teh, pihakna nandeskeun, Papua mangrupa bagean tina Nagara Kesatuan Republik Indonesia, turta pihakna mondah ketak provokasi patali jeung isu hak asasi manusia, sekeseler, agama, ras, jeung antar golongan.