TP | BANDUNGTV | ASTRI CAHYANI | Saturas nyorang inspeksi mendadak atawa Sidak ka Wiyataguna, kota Bandung, sababaraha waktu katompernakeun, Ombdusman Republik Indonesia, miharep, pamarentah puseur ngaliwatan kementerian sosial sarta pamarentah provisi Jabar leuwih gemet neuleuman pasualan anu karandapan di eta balai rehabilitasi sosial. Satutas nitenan sertifikat tanah Wiyataguna, pihak Ombudsman nyindekeun, eta tempat meernah keur digunakeun minangka panti, sakolah, asrama, tur tempat ibadah. Tapi, aya prioritas anu kudu dibeberes utamana ku pamarentah daerah. Salasaurang anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu miharep, taya intimidasi ka siswa sangkan kaluar ti sakola, samemeh eta pasualan diungkulan kalawan komprehensif.