TP | BANDUNGTV | ELBY NOPITRI | Meh 20 hektar tangkal gedang jenis calipornia di dua kecamatan nya eta kecamatan Sindangbarang jeung Cidaun, kabupaten Cianjur, katarajang ngahgar alatan hujan teu ngaririncik ti saprak sawatara waktu katomperkeun. Eta usum halodo panjang anu ngabalukarkeun sajumlahing eta patani gedang di Cianjur tebeh kidul teh nandangan rugi tepi ka mangpuluh-puluh juta lantaran meh 50 persen tangkal gedangna paraeh. Lian ti kitu, di desa mekarlaksana kecamatan sindang barang kabupaten Cianjur, samemehna patani mampuh manen gedang dua tepi ka tilu kali jero saminggu. Tapi kiwari, eta patani ukur mampuh manen sakali saminggu. Katambah-tambah, lian ti tangkal gedangna paraeh, hargana ge nyirorot tepi ka 700 saban kilona, tina harga normal 2000 sakilo.