TP | BANDUNGTV | DERI FIRMAN |Para patani di lembur Cijeunjing, desa Padanaan, kabupaten Sumedang, kapaksa ngarit pare turta kacang anu dipelakna lantaran nandangan puso atawa gagal panen, balukar sawahna ngahgar. Saeutikna aya 8 hektar sawah, di eta lelewek anu nandangan gagal panen teh. Halodo anu karandapan ngabalukarkeun stok cai di irigasi teu bisa ngamalir ka pasawahan lantaran kaayaanana geus ngoletrak. Ku kituna warga ngamangpaatkeun eta pelak pare anu teu kaala hasilna teh, pikeun parab ingon-ingon.