TP | BANDUNGTV | IWAN M RIDWAN | Nincak usum halodo, sakumna patani kapaksa ngarobah pepelakanana. Kawas anu karandapan ku patani di Kiarapayung, kecamatan Banjaran, kabupaten Bandung. Salah saurang patani Isaq, ngeceskeun, dirina kapaksa ngaganti pelak parena ku palawija kawas bawang, cabe, turta kacang. Eta pepelakan teh dipilih, lantaran dierong cocog pikeun dipelak din ausum halodo, lantaran jenis pepelakan sarupa kitu mah teu pati butuh cai anu rea. Sanajan kitu, patani teu weleh diririwaan ku kalewang inggis pepelakanana bakal nandangan gagal panen.