TP | BANDUNGTV | ASTRI CAHYANI | Sukabumi kota ngadeugdeug ka imah korban kahuruan di kampung Nagrog, desa Perbawati, kabupaten Sukabumi, pikeun masrahkeun sajumlahing bantuan. Eta bantuan anu mangrupa material bahan bangunan teh dipasrahkeun pikeun ngawangun deui imah warga tilu anu kahuruan. Dina prakprakan pangwangunana, pulisi ngaubkeun pamarentah desa di eta tempat sarta masarakat pikeun sareundeuk saigel ngawangun deui eta imah anu tilu.