TP | BANDUNGTV | ASTRI CAHYANI | Jalur alternatif Ibun anu nepungkeun kabupaten Bandung jeung kabupaten garut, dierong masih jadi jalur primadona saban mangsa mudik turta balik Lebaran. Sanajan jalanna pungkal-pengkol turta nanjak-mudun, tepi ka teu diperdih pikeun dipake ngalalar ku nu marudik, eta jalur alternatif anu pernahna di pakidulan teh dina emprona masih jadi kameumeut warga nu marudik. Pangna kitu, lian ti bisa ngurangan waktu lalampahan jadi leuwih gancang, eta jalur teh dipapaesan ku tempat wisata turta dipasieup ku tetenjoan atawa pemandangan alam anu endah.