TP | BANDUNGTV | IWAN M RIDWAN | Eta taman bacaan teh mampuh ngirut masarkat utamana anu resep maca, anu pernahna di Tengah Taman Tegalkalong, kabupaten Sumedang. Kawas anu dilakonan ku sababaraha nonoman sarta barudak anu ngabuburit ngadago waktu buka puasa. Eta warga ngabuburit bari maca buku sarta nyorang diskusi, madungdengkeun buku anu geus dibacana. Ceuk eta nonoman, ngabuburit di perpustakaan, lian ti bari ngadago waktu buka puasa, oge mampuh ngawewegan elmu tur pangaweruh ku cara maca buku anu di sayagakeun di eta taman bacaan.