TP | BANDUNGTV | DERI FIRMAN | Nya kawas kitu kagiatan bulan Romadon di salah sahiji klinik harapan sehat di jalan Cibeber, kecamatan Cilaku, kabupaten Cianjur. Eta klinik teh nyayagakeun pangladen kasehatan husus pikeun warga anu teu mampuh. Cukup ku maca ayat suci Al-Quran sajuz, pasen bisa dipariksa turta uubar sacara gratis di eta klinik. Lian ti kitu, pikeun maca ayat suci Al-Quran oge bisa diwakilkeun ka kulawarga atawa dulur pasen anu nganteur ka eta klinik. Eta pangladen teh, matak ngirut warga utamana anu teu mampuh pikeun uubar di eta klinik. Jero sapoe, pasen anu ngadeugdeug ka eta klinik teu kurang ti 15 tepi ka 20 urang anu mayarna ku cara macakeun ayat suci Al-Quran sajuz. Pasen bisa dipariksa ti mimiti cek kasehatan, pariksa darah, pariksa panon, jeung sajabana, tepi ka nampa obat sacara geratis. Eta program pangladen kasehatan dibayar ku gaji sajuz teh, dipaju ti saprak 10 taun katukang, utamana saban bulan Romadon. Jumlah pasenna oge beuki rea, tepi ka pihak klinik kudu leuwih sayaga nataharkeun pangladen utamana pikeun warga teu mampu.