TP | BANDUNGTV | DERI FIRMAN | Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, Diwewegan Ku Dinas Pendidikan Daerah, Ngaliwaan Unit Pelaksana Teknis Atawa U-P-T, Ngalakonan Pameran Karya Atikan Anu Pernahna Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Mangpirang Karya Atikan Ti Sajumlahing Sakola Di Sakuliah Jawa Barat, Ditembongkeun Minangka Tawaran, Sarta Pangajak Ngarojong Atikan Turta Kabudayaan, Ngawangun Jawa Barat Juara Lahir Batin.