TP | BANDUNGTV | ELBI NOPITRI | Agenda sidang paripurna anu dipimpin ku ketua DPRD kabupaten Cianjur, Yadi Mulaydi, nyaeta laporan panitia husus DPRD anu madungdengkeun laporan keterangan pertanggungJawaban bupati turta nyindekeun kasapukan DPRD ngeunaan rekomndasi LKPJ Bupati Cianjur taun 2018. Dina prakprakan medar laporanna, dumasar kana hasil padundgengan anu dilakonan ku panitia khusus DPRD turta tim anggota pansus sejenna, medalkeun 9 poin rekomendasi pikeun cangkingan kinerja pamarentah daerah kabupaten Cianjur, anu kudu dibebenah deui turta dievaluasi dina taun 2019 .