TP | BANDUNGTV | DERI FIRMAN | Gubernur Jawa Barat ngalatih kamampuh basa Inggris ulama ngora tilu puluh urang, ngaliwatan rukun gawe jeung British Council. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil netelakeun, jero sataun pihakna bakal ngalatih ulama di Jawa Barat 4 kali. Eta ulama oge disumangetan pikeun ngokolakeun pelatihan anu sarupa di wewengkonna sewang-sewangan, tepi ka antukna sakumna ulama di sakuliah Jawa Barat bisa cumarita make basa Inggris kalawna hade.