TP | BANDUNGTV | ELBY NOPITRI |Salah sahiji falsafah bangsa Indonesia nyaeta Bhineka Tunggal Ika, sanajan beda-beda saestuna sabeungkeutan. Beda dina hal ieu ngawengku sekeseler, agama, adat seni budaya jeung sajabana. Salah sahijina seni tradisi tari. Ngokolakeun seni tradisi jaman kiwari rea nyanghareupan rereged, upamana bae panarajang seni modern anu holna ti bangsa deungeun. Sanajan kitu seni tradisi tetep dihirup-huripkeun ku papada seniman, tur jadi panguat beungkeutan persatuan bangsa. Sakumaha anu ditembrakeun ku Maestro Seni Tari, Gugum Gumbira dina milangkalana ka tujuh puluh opat, poe Jumaah nu anyar kaliwat.