TP | BANDUNGTV | ELBY NOPITRI | Nya kawas kitu kaayaan Sekolah Dasar Neger Aji Tunggal, anu ruksak balukar katarajang caah dengdeng sawatara waktu katompernakeun. Sawatara bagian tembok sakola anu nomper kana biwir walungan, jebol katarajang cai anu ngagulidag. Mangrebu-rebu buku perpustakaan milu ruksak balukar eta caah dengdeng. Balukarna sajumlahing fasilitas sakola teu bisa dipake deui pikeun kagiatan dialajar siswa.