TP | BANDUNGTV | DERI FIRMAN | Dina rapat paripurna anu diluluguan ku ketua DPRd Cianjur Yadi Mulyadi , Bupati Cianjur medar LKPJ dina biantarana. Eta LKPJ ahir taun anggaran 2018 teh disarungsum dina raraga nohonan kawajiban kepala daerah luyu kana amanat undang-undang, anu kudu disorang saban taun leuirna 3 bulan satutas taun anggaran pungkas. Ngaliwatan eta katangtuan teh, jadi hal anu wajib pikeun bupati Cianjur geusan nganepikeun hasil rancanggawena jero sataun katompernakeun.