TP | BANDUNGTV | ELBY NOPITRI | Warga kampung cimuruy desa mekar mulya, kecamatan situraja kabupaten sumedang, mondah diaktifkeunana tower seluler anu diwangun di sabudeureun lingkungan warga. Eta pamondah teh dierong rea margalantaranana, lian ti bisa ngabahayakeun, rea warga anu ngarasa dirugikeun lantaran datana dimanipulasi.