TP | BANDUNGTV | ELBY NOPITRI | Satutas pamarentah provinsi jawa barat nyindekeun upah minimun kota tur kabupaten atawa u-m-k, taun dua rebu salapan belas, sawatara buruh masih aya nu protes kana eta kacindekan. Nyanghareupan eta hal, ridwan kamil nandeskeun, tepi ka kiwari pamarentah geus nyorang kacindekan luyu kana aturan. Sajeroning kitu dina saban taunna, teu weleh aya buru anu protes lantaran kurang sugema kana jumlah u-m-k anu dicindekeun.