TP | BANDUNG | IWAN M. RIDWAN | Gorengna sistem drainase anu ngamalir ka walungan Rancamalang, desa margaasih, kabupaten Bandung, ngabalukarkeun jalan raya margaasih kakeueum caah. Lian ti kitu, sawatara paimahan warga oge kakeueum caah, alatan limpasna walungan Rancamalang.