TP | BANDUNGTV | DERI FIRMAN | kejaksaan tinggi turta pamarentah provinsi jawa barat naratas program jaksa sahabat guru. Dina enas-enasna, eta program teh ditaratas sangkan sakumna guru henteu kabaud kana pasualan hukum, nalika ngalakonan pancenna, kaasup nyinglar lampah korupsi dina dunbya atikan.