TP | BANDUNGTV | DERI FIRMAN | sajeroning kitu, patani sayur di kampung hamerang, kertasari, kabupaten bandung, nandangan rugi balukar usum halodo panjang. Pangna kitu, kiwari, sumber cai pikeun nyeboran pepelakanana saraat. Samalah, kiwari patani ngantepkeun pelak sayurna kitu bawe. Sabagean patani teu ngagarap lahanna saheulaan, ngadago usum ngijih.