TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN | Minangka kaahaat ka sakumna lulusan, universitas komputer atawa unikom bandung ngokolakeun deui kagiatan unikom career days dua rebu dalapan belas. Teu kurang ti dua puluh dalapan pausahaan nyayagakeun lolongkrang gawe, dina eta kagiatan job fair anu didareugdeug ku mahasiswa lulusan unikom turta masarakat umum.