TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN | Mangratus-ratus pagawe ti aliansi serikat buruh serikat pekerja atawa s-b-s-p sakota cimahi, nyorang unjuk rasa di hareupeun gerbang kantor walikota tur gedung d-p-r-d kota cimahi, poe rebo beurang. Eta pagawe ngebrehkeun orasina anu nolak peraturan gubernur nomer lima puluh opat taun dua rebu dalapan belas, ngeunaan kacindekan u-m-k tur u-m-s-k. Samalah, eta nu arunjuk rasa ge nagih jangji walikota cimahi, patali jeung karaharajaan kaom pagawe.