TP | BANDUNG TV |ASTRI CAHYANI | Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta satekal polah ngarojong masarakat sangkan hirup sehat, salah sahijina ngaliwatan kagiatan germas, atawa gerakan masyarakat sehat, poe Minggu isuk-isuk, di taman surawisesa. Dina enas-enasna, eta hal teh dilakonan pikeun ngaronjatkeumn kasehatan masarakat, utamana di siklukna anu tacan merenah. Leuwih ti 300 urang ngaluuhan eta kagiatan, anu dipapaesan ku kagiatan senam babarengan, cek kasehatan, tur tes HIV kalawan gratis. Ku kitu teh, masarakat bisa leuwih mikanyaho kaayaan kasehatanana.