TP | BANDUNG TV |ASTRI CAHYANI | Gubernur Jawa Barat mitembeyan sacara langsung prakrpakan porda katilu belas taun 2018 di kabupaten Bogor, anu mangrupa porda kalawan jumlah cabang olahraga anu pangreana. Prakprakanana dipitembeyan tanggal 6 oktober tepi ka 15 oktober, kalawan jumlah 60 cabang olahraga, multieven olahraga panghadena di Jawa Barat katilu belas teh, bakal marebutkeun 879 medali emas, 879 medali perak, jeung ssrrbu 305 medali perunggu. Terjun payung mangrupa cabang olahraga munggaran anu ditandingkeun di porda katilu belas, turta anu munggaran pungkas.