TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN | Unik tur matak ngirut ati. Nya kawas kitu kekecapan anu pantes dicangking ku kampung rw 12, kelurahan Cibabat, kota Cimahi. Pangna kitu, eta RW anu digegekan ku teu kurang ti sarebu dua ratus kepala kulawarga teh, dipapaesan ku sarebu mural atawa gambar anu jejerna kulawarga, dina bagean tembok pilemburan.