TP | Bandung TV | ASTRI CAHYANI | Komisi pemilihan umum atawa k-p-u kabupaten bandung ngaresmikeun gerakan melindungi hak pilih atawa g-m-h-p, di kantor k-p-u poe salasa beurang. Eta hal teh minangka tarekah k-p-u, pikeun nampa bangbaluh katut laporan warga anu boga hak pilih, dina pesta demokraksi pilpres turta pileg dua rebu salapan belas.