TP | Bandung TV | ASTRI CAHYANI | Salah sahiji toko perhiasan anu pernahna di tempat balanja Bandung Indah Plaza lantey dasar nomer 19, teu weleh medalkeun design anu matak ngirut ati, beda jeung design perhiasan anu sejenna. Luyu kana jejerna Freya Collection inspirasina mucunghul ti dewi freya minangka dewi kamakmuran, kageulisan, kakuatan, cinta jeung kamewahan.